Kde upravím již evidovaného hosta?

      Klikněte na sekci Seznam hostů
      následně klikněte v pravém sloupci tabulky na tlačítko
      Upravte požadované údaje a klikněte na tlačítko